Chào tất cả mọi người!

Chúc mừng đến với WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Hãy chỉnh sửa hay xóa bài viết này, và bắt đầu viết blog! Do sự cố bị shutdown location Singapore, chỉ còn lại location ở US và EU cho tốc độ về Việt Nam khá chậm nên Canh Me đã loại StableHost …

Xem ThêmChào tất cả mọi người!